ул. Цар Иван Асен II No.95, София
+359 888 734 999 info@vagontranslogistic.com
 • Български
 • English

Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази страница.

1. Администратор на лични данни

ВАГОН ТРАНС ЛОГИСТИК ЕООД (по-долу ВТЛ или Администраторът) е администратор на лични данни. Дружеството е вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 203417022, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Цар Иван Асен II“ № 95.

За да бъде максимално полезно чрез своята Интернет страница, в определени случаи ВТЛ обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява Администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на ВТЛ. Като Администратор ВТЛ разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

 1. Отговорник по защита на данните и връзка с Администратора

Във връзка с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и приложимото българско законодателство, ВТЛ е определило отговорник по защита на данните (ДЛЗД). Вие можете да се обръщате към него по всички въпроси, относно обработването на предоставените от Вас посредством нашата Интернет страница лични данни и упражняването на правата Ви във връзка с това обработване. Можете да се свържете с ДЛЗД по някой от следните начини:

 1. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Сайтът съдържа следните функционалности, при които e възможно ВТЛ да събира и обработва Ваши лични данни:

3.1. Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от ВТЛ чрез опцията за отправяне на въпроси Изпрати запитване в секцията Контакти и чрез опцията Форма за запитвания са: Вашите имена (име и фамилия), и-мейл адрес и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до адреса за електронна кореспонденция с отдел Продажби, и/или на общия е-мейл адрес на дружеството, посочени в секцията Контакти, както и на е-мейл адреса.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

ВТЛ ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете наш доставчик на стоки или услуги, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор;

 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг – за да Ви информираме за предлаганите от ВТЛ продукти и услуги. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на ВТЛ да представя и популяризира услугите си. ВТЛ ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл: info@vagontranslogistic.com.

3.2. Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от ВТЛ, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

 • ВТЛ използва „бисквитки“и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

По-долу има описание на файловете “кукис”/“бисквитки“, които използваме на нашата интернет страница за Република България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

 • Сесийни бисквитки – Те са необходими за изпълнение на важни функции на Уебсайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. Също така, те съдействат за ограничаване на необходимостта от трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на Вашия браузър. Важно е да сте информиран, че не можем да гарантираме правилното използване на Уебсайта без използването на бисквитки.
 • Постоянни бисквитки – Тези бисквитки се използват наред с други неща за определяне на това какво, кога и колко често страниците се използват, колко дълго са останали потребителите на дадена страница. За да научите повече за „бисквитките“ на Google Statistic вижте тук (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Тези бисквитки подпомагат следенето на трафика към Уебсайта.
 • Таргетиращи и рекламни бисквитки – Тези бисквитки се използват, за да ви показват съдържание и реклами, свързани с Вашите интереси като потребители (.doubleclick.net. cookies). Тези бисквитки се съхраняват на Вашия компютър и не могат да бъдат използвани за идентифициране на индивидите.

Важно е да знаете, че ние може да използваме пренасочващи маркетинг услуги, като тези на Google AdWords, за да адаптираме нашите рекламни специално за вас. Можете да деактивирате командите на тези бисквитки  от   Google Ad Preferences Manager. За повече информация относно Политиката на Google ads вижте тук (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Можете да заявите отказ от получаване на файлове “бисквитки” от настройките на Вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези “бисквитки”, е възможно да изпитате известни неудобства при употребата на Уебсайта и някои онлайн услуги. За повече информация вижте “Политиката за управление на бисквитки“ на Уебсайта. Вие можете и да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 1. 4. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато възнамерявате да ни изпратите запитване, предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги  – няма да можем да отговорим на Вашето запитване.

 1. 5. Предоставяне на Вашите лични данни

ВТЛ може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • дружеството, което по възлагане на ВТЛ поддържа тази Интернет страница;
 • дружеството, което по възлагане предоставя услуги за популяризиране дейността на ВТЛ;
 1. 6. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от ВТЛ Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане за целта до ДЛЗД, назначено от ВТЛ, използвайки данните за контакт, предоставени в раздел 2 по-горе – Длъжностно лице по защита на данните и връзка с Администратора. ВТЛ ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от ВТЛ дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.

 • Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от ВТЛ тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

 • Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от ВТЛ, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
 2. оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;
 3. личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
 4. възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.
 • Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от ВТЛ е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, ВТЛ да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

 1. оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на ВТЛ да провери точността на Вашите данни;
 2. обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;
 3. ВТЛ не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от ВТЛ, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай ВТЛ ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

 • Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от ВТЛ, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на ВТЛ, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до ВТЛ да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате ВТЛ да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 • Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg

 1. Промени в настоящата Политика

ВТЛ може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от ВТЛ практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.